VAC-SERVICE
40-851 Katowice
tel.fax: 32 760 99 84
biuro@vac-service.pl


Bateria cyklonów jest przeznaczona do odpylania wstępnego w instalacji odpylania

Budowa:

Bateria cyklonów składa się z następujących podzespołów:

  • pojedynczego cyklonu
  • głowicy wylotowej
  • głowicy wlotowej
  • zsypu z ramą
  • dozownika celkowego
  • instalacji elektrycznej
  • izolacji

Zasada działania:

Zanieczyszczony gaz doprowadzony jest kanałem do baterii, gdzie zostaje rozdzielony do pojedynczych cyklonów. Na skutek działania siły odśrodkowej pył wyrzucany jest na powierzchnię walcową cyklonu i poprzez tarcie opada do zsypu. Oczyszczone powietrze opuszcza cyklon poprzez „kominek” i wpada do głowicy wylotowej baterii i opuszcza ją.

Pył opadły do zsypu jest odprowadzany na zewnątrz baterii poprzez dozownik.